• Herbst in Stockum 2017

 • Herbst in Stockum 2017

 • Herbst in Stockum 2017

 • Herbest in Stockum 2017

 • Herbst in Stockum 2017


 • Frühling in Stockum 2017

 • Frühling in Stockum 2017

 • Frühling in Stockum 2017

 • Frühling in Stockum 2017

 • Frühling in Stockum 2017

 • Frühling in Stockum 2017

 • Frühling in Stockum 2017

 • Frühling in Stockum 2017

 • Frühling in Stockum 2017

 • Frühling in Stockum 2017

 • Frühling in Stockum 2017

 • Frühling in Stockum 2017

 • Frühling in Stockum 2017

 • Frühling in Stockum 2017

 • Frühling in Stockum 2017

 • Frühling in Stockum 2017

 • Frühling in Stockum 2017

 • Frühling in Stockum 2017

 • Frühling in Stockum 2017

 • Frühling in Stockum 2017

 • Frühling in Stockum 2017

 • (Foto: Marek Schirmer)

 • (Foto: Marek Schirmer)

 • (Foto: Marek Schirmer)

 • (Foto: Marek Schirmer)

 • (Foto: Marek Schirmer)

 • (Foto: Marek Schirmer)

 • (Foto: Marek Schirmer)

 • (Foto: Marek Schirmer)

 • (Foto: Marek Schirmer)

 • (Foto: Marek Schirmer)

 • (Foto: Marek Schirmer)

 • (Foto: Marek Schirmer)

 • (Foto: Marek Schirmer)

 • (Foto: Marek Schirmer)

 • (Foto: Marek Schirmer)

 • (Foto: Marek Schirmer)

 • (Foto: Marek Schirmer)

 • (Foto: Marek Schirmer)

 • (Foto: Marek Schirmer)

 • (Foto: Marek Schirmer)

 • (Foto: Marek Schirmer)

 • (Foto: Marek Schirmer)

Rosenmontagszug 2015 (Fotostrecke + Video)

Witten-Stockum.